MOUVEMENT DYNASTIQUE BELGE
ASSOCIATION ROYALE PATRIOTIQUE
BELGISCHE DYNASTISCHE BEWEGING
KONINKLIJKE ET PATRIOTISCHE VERENIGING 
BELGISCHE DYNASTISCHE BEWEGUNG
KÖNIGLICHE UND PATRIOTISCHE VEREINIGUNG
ASBL 1963 VZW 
Statuts - Statuten - Statuten
Articles - Wetsartikel - Artikel
Vade mecum Présidents - Vademecum Voorzitters -